Hvad ser du, Søster? – En gammel, besværlig
og træt lille kone? – Nej, vær nu ærlig!
Se nærmere til – måske kan du finde
et barn, en brud, en mor – ja, en kvinde.
Se mig, som sidder der inderst inde,
det er mig, du skal prøve at se og finde.

-Et vers fra digtet; “Hvad ser du, søster, her i min stue?”

Directly translated from the poem “Hvad ser du, søster, her i min stue?”:

What do you see, Sister? – An old, cumbersome
and tired little woman? – No, be honest!
Look closer – maybe you will find
a child, a bride, a mother – yes, a woman.
Look at me, who is sitting deep inside,
it is me, you should see and find.